Česká zemědělská univerzita v Praze     Moldavská státní zemědělská univerzita     Institut tropů a subtropů
                CZU v Praze                                                   UASM                                                     ITSČESKÁ REPUBLIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

PROJEKT V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU
NA ROK 2006

Název projektu

Podpora rozvoje studijních programů na Moldavské státní zemědělské universitě v Kišiněvě a slaďování jejího vzdělávacího systému se standardy EU“REALIZÁTOR

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

              

     Vstup         Enter         Вход         Intrare© 2006 | CUA-ITS Prague