Vítejte na stránkach projektu !
________________________________

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

PROJEKT V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU


Název projektu:

„Zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity moldavských malých a středních zemědělců pomocí jejich orientace na produkci s vysokou přidanou hodnotou u vybraných cílových skupin v oblastech Anenii Noi, Telenesti a Singerei”


Realizátor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Partnerská organizace

NÁRODNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ VENKOVA ACSA, KIŠINĚV

Doba realizace

2011-2013
© 2013 |CULS-FTA, Prague|