● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ:
<<.. Zpět
________________________________________________________

Angola Ustanovení centra zemědělského vzdělávání
 
Cíl projektu je vytvořit možnost zemědělského vzdělávání a rozvinout přípravné a rozšiřující služby pro místní farmáře v centrální provincii Angoly. Provincie Bié je jednou z provincií, která byla nejvíce zasažena čtyři desetiletí trvající angolskou občanskou válkou, která skončila v roce 2002 ... <-- více

Angola Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié
 
Cílem projektu bylo vytvořit centrum zemědělského vzdělávání, rozvíjet odborné přípravy a rozšířit služby pro místní farmáře v provincii Bié. Kromě středoškolských kurzů, včetně obecných i zemědělských předmětů ... <-- více

Angola Poradenství v oblasti chovu ryb a drůbeže
 
Cílem projektu je zvýšení zemědělské výroby a produktivity v provincii Bié, což je nejvíce zničená provincie po skončení občanské války v Angole ... <-- více

Angola Podpora Odborné zemědělské školy v Catabole
 
Cílem projektu je podpora Odborné zemědělské školy a rozvoj a rozšíření vzdělávacích služeb pro místní farmáře v provincii Bié. Vedle středoškolských kurzů, včetně obecných a zemědělských předmětů, je projekt zaměřen na aplikovaný výzkum a poradenské služby ... <-- více

Angola
Zlepšení institucionálních podmínek pro rozvoj Odborné zemědělské školy v Catabole a posílení rozsahu a kvality poradenských služeb v okrese Catabola, provincie Bié
 
Cílem projektu je zlepšení institucionálních podmínek Odborné zemědělské školy a zlepšení poskytování poradenských služeb v Catabole ... <-- více

Etiopie
Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve Woredě Angacha, v zóně Kembo Temboro
 
Cílem projektu je zlepšení kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha a přispění tak k řešení hlavních překážek bránících rozvoji venkova v zóně Kembata Tembaro ... <-- více

Jordánsko
Křížení dovezených masných a plodných plemen ovcí s místní ovcí Awassi a výstavba poradenského centra
 
Cílem projektu je zavést soubor metod a technologií vedoucích ke zvýšení a zlepšení produkce skopového v Jordánsku ... <-- více

Mali Experimentální a vzdělávací centrum v Malijské republice
 
Cílem projektu je pomoc Mali dosáhnout ekonomické soběstačnosti s využitím potenciálu místních plemen ovcí a koz ... <-- more

Namibie Podpora rozvoje sekundárního a terciárního zemědělského vzdělávání v Namibii
 
Hlavním cílem bylo zlepšit namibijské lidské zdroje v oblasti zemědělství a přírodních zdrojů pomocí stabilizace a posílení odborného zemědělského vzdělávání. Pouze dobře vyškolení specialisté mohou v Namibii zajistit bezpečnost potravin zlepšením produktivity ... <-- více

Senegal Podpora přírodních rezervací a národních parků Senegalu
 
Cílem projektu bylo podílet se na zachování a chovu antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) v Senegalu, podpořit zachování divokého způsobu života zvířat, přivádět místní lid k hospodaření s přírodními zdroji, v důsledku čehož tak přispět k rozvoji venkova ... <-- více

Zambie Zvyšování užitných vlastností hospodářských zvířat v okrese Kaoma
 
Zvýšená produkce mléka a masa skotu plemene Barotse. Zlepšení veterinární péče v okrese Kaoma. Zavedení inspekce hraniční kontroly na hranici s Botswanou... <-- více

  
© 2012 | CULS-ITS Prague