Ustavení Centra pro zemědělské vzdělávání v provincii Bié - Angola

English version here

Studenti 1.ročníku Statut projektu: Oficiální rozvojová pomoc České republiky
Projekt navrhl a realizuje: Institut tropů a subtropů, Česká zemědělská univerzita v Praze
Gestorský resort: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo projektu: 50/03-05/MŠMT/B
Doba trvání projektu: 3 roky (1/2003 - 12/2005)
Celkový rozpočet projektu: 8,2 mil. Kč
Rozpočet na aktuální rok (2005): 2,25 mil. Kč
Angolské instituce zapojené do projektu: Vláda provincie Bié, Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (Direcção Provincial da Agricultura, Desenvolvimento Rural, Pescas e Ambiente), Ministerstvo školství (Direcção Provincial da Educação e Cultura)
Finanční podíl angolského partnera v aktuálním roce: 4 mil. Kč
Podíl ostatních partnerů: 0,4 mil. Kč

Výstupy projektu:

Hlavním výstupem projektu je ustavení Centra pro zemědělské vzdělávání. Kromě výuky všeobecných i odborných zemědělských předmětů na úrovni střední školy je nedílnou součástí Centra také aplikovaný výzkum a poradenství.

Záměr projektu:

Záměrem projektu je přispět k obnově a rozvoji angolského zemědělství prostřednictvím vzdělávání budoucích zemědělských odborníků a poskytováním odborného poradenství místním zemědělcům a pracovníkům státního sektoru. Rozvoj zemědělství má v Angole vysoký potenciál pro zmírňování chudoby (na rozdíl od sektoru těžby ropy, který angolskému hospodářství dominuje). Zprovoznění Centra přispěje k řešení potravinového problému a zároveň k vytvoření nových pracovních míst v provincii. Lokalizace projektu do provincie Bié odráží skutečnost, že se jedná o jednu z oblastí nejvíce postižených občanskou válkou a zároveň o region s vysokým zemědělským potenciálem. Závažnou překážkou rozvoje zemědělství je silný nedostatek kvalifikovaného zemědělského personálu. Vzdělávací činnost Centra zároveň pomůže řešit odliv obyvatelstva venkovských oblastí směrem k metropolím a tím způsobený úpadek venkova. V Angole je tento negativní sociální proces umocněn velkými přesuny obyvatel z válečných zón země, které se nacházely právě ve vnitrozemí.

Založení zemědělského vzdělávání v provincii Bié je jedním ze zcela nezbytných kroků, které musí být vykonány pro započetí poválečné obnovy a rozvoje regionu, rozlohou zhruba stejně velikého jako Česká republika. Kromě několika základních škol a dvou škol středních (Obchodní a průmyslová škola a Škola pro střední všeobecné vzdělání) nemá provincie jiný typ školského zařízení. Bez něho je její další rozvoj nemyslitelný. Rozvoj zemědělství a zajištění dostatku potravin se stane na dlouhou dobu prioritou rozvoje celého regionu.

Výstavba středního a vysokého školství v provincii zatím není možná bez zahraniční pomoci, která by opatřila prostředky a zajistila odborníky pro první fáze existence takovýchto zařízení. Zásadní význam, který provinční vláda projektu přikládá, dokládá její silná participace na realizaci.Články a reportáže z projektu na www.rozhlas.cz/angola

Hlavní stránka Angola a Bié Vývoj projektu Aktivity projektu Fotogalerie Ke stažení Projekt podpořili Kontakty a odkazy


Naposledy aktualizováno: 1.12.2004, webdesign: Hejkrlik, 2004

Zpět na hlavní stránku