Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié - Angola


English version here Português aqui

Studenti 1.ročníku Statut projektu: Oficiální rozvojová spolupráce České republiky
Projekt navrhl a realizuje: Institut tropů a subtropů, Česká zemědělská univerzita v Praze
Gestorský resort: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo projektu: 50/03-05/MŠMT/B
Doba trvání projektu: 6 let (1/2003 - 12/2008)
Celkový rozpočet projektu: 11,2 mil. Kč (První tříletá etapa), 16,2 mil. Kč (Druhá tříletá etapa)
Rozpočet na aktuální rok (2006): 6,3 mil. Kč
Partneři projektu v Angole: Vláda provincie Bié, Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (Direcção Provincial da Agricultura, Desenvolvimento Rural, Pescas e Ambiente), Ministerstvo školství (Direcção Provincial da Educação e Cultura), CARE International
Finanční podíl spolufinancování v aktuálním roce: 4 mil. Kč

Výstupy projektu:

Hlavním výstupem projektu je ustavení a provoz Centra pro zemědělské vzdělávání v provincii Bié. Kromě výuky všeobecných i odborných zemědělských předmětů na úrovni střední školy je nedílnou součástí Centra také aplikovaný výzkum a poradenství.

Záměr projektu:

Záměrem projektu je přispět k obnově a rozvoji angolského zemědělství prostřednictvím vzdělávání budoucích Studenti 2. ročníku spolu s českými profesoryzemědělských odborníků a poskytováním odborného poradenství místním zemědělcům a pracovníkům státního i nestátního sektoru. Zprovoznění Centra přispěje k řešení potravinového problému a zároveň k vytvoření nových pracovních míst v provincii. Lokalizace projektu do provincie Bié odráží skutečnost, že se jedná o jednu z oblastí nejvíce postižených občanskou válkou a zároveň o region s vysokým zemědělským potenciálem. Závažnou překážkou rozvoje zemědělství je silný nedostatek kvalifikovaného zemědělského personálu. Vzdělávací činnost Centra zároveň pomůže řešit odliv obyvatelstva venkovských oblastí směrem k metropolím a tím způsobený úpadek venkova. V Angole je tento negativní sociální proces umocněn velkými přesuny obyvatel z válečných zón země, které se nacházely právě ve vnitrozemí.

Založení zemědělského vzdělávání v provincii Bié je jedním ze zcela nezbytných kroků, které musí být vykonány pro započetí poválečné obnovy a rozvoje regionu, rozlohou zhruba stejně velikého jako Česká republika. Rozvoj zemědělství a zajištění dostatku potravin se stane na dlouhou dobu prioritou rozvoje celého regionu.

Výstavba středního a vysokého školství v provincii zatím není možná bez zahraniční pomoci, která by opatřila prostředky a zajistila odborníky pro první fáze existence takovýchto zařízení. Zásadní význam, který provinční vláda projektu přikládá, dokládá její silná participace na realizaci.Články a reportáže z projektu na www.rozhlas.cz/angola

Hlavní stránka Angola a Bié Vývoj projektu Aktivity projektu Fotogalerie Ke stažení Projekt podpořili Kontakty a odkazy


Naposledy aktualizováno: 1.5.2006, webdesign: Hejkrlik, 2004

Zpět na hlavní stránku