● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: ANGOLA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Ustanovení centra zemědělského vzdělávání


Cílová země:

Angolská republika

Koordinátor projektu:

Bohumil Havrland

Projektový tým:

Petr Holeček, Petra Holíková, Michael Špička, Santos Victor Ferreira, Jiří Hejkrlík, Jana Mazancová, Mirka Jopková

Partneři projektu:

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Angoly, Ministerstvo školství, Ministerstvo zahraničních věcí Angoly, vláda provincie Bié

Sponzor:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Trvání projektu:

2003 - 2005

                                             


Cíl projektu:

Vytvořit možnost zemědělského vzdělávání a rozvinout přípravné a rozšiřující služby pro místní farmáře v centrální provincii Angoly. Provincie Bié je jednou z provincií, která byla nejvíce zasažena čtyři desetiletí trvající angolskou občanskou válkou, která skončila v roce 2002.
Po maturitě budou absolventi prvními technickými experty vzdělanými v provincii, která, až do založení centra, postrádala jakékoli střední zemědělské vzdělání.
Zřízení centra si klade za cíl přispět ke zlepšení vzdělávacího systému Angoly a k vyřešení socio-demografických problémů, tj. vylidňování a následný pokles populace v této oblasti, jejíž přirozené předpoklady pro zemědělskou výrobu jsou jedinečné.

Výstupy z projektu:

- Třídy pro místní studenty, pro prvních 100 studentů otevřeny v březnu roku 2004
- Příprava a publikace studijních materiálů a učebnic pro české a angolské učitele
- Organizace a publikace školního časopisu za účasti studentů
- Založení chemické laboratoře, počítačové učebny a školní knihovny
- Praktická příprava studentů na přilehlých pozemcích
- Výstavba drůbežárny a založení chovu drůbeže
- Organizace seminářů a praktických školení v produkci drůbeže pro studenty a místní zemědělce
- Výzkum možnosti produkce ryb v provincii, včetně sběru a uchovávání ryb


Kontakty:

Jména:

Bohumil Havrland

E-mail:

havrland@its.czu.cz

Webové stránky:                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague