● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: ANGOLA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié


Cílová země:

Angolská republika

Koordinátor projektu:

Bohumil Havrland, Jana Mazancová

Projektový tým:

Martin Lošťák, Hynek Ciboch, Zdena Horajsová, Martin Blabolil, Pavel Burian, Pavel Smrha, Jiří Hejkrlík, Dan Marek, Petra Charousová

Partneři projektu:

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova, rybářství a životního prostředí Angoly, Ministerstvo školství a kultury Angoly; CARE International Angola

Sponzor:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Trvání projektu:

2006 – 2009

                                             


Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvořit centrum zemědělského vzdělávání, rozvíjet odborné přípravy a rozšířit služby pro místní farmáře v provincii Bié.
Kromě středoškolských kurzů, včetně obecných i zemědělských předmětů, byly nedílnou součástí i aplikovaný výzkum a poradenské služby.

Výstupy z projektu:

- Příprava vzdělávacích materiálů a textů
- Vzdělávání a odborná příprava v Centru pro zemědělské vzdělávání
- Laboratoře pro chemii, pedologii a botaniku
- Počítačová laboratoř a knihovna
- Meteorologická stanice
- Redakce školního časopisu
- Demonstrace chovu drůbeže a příprava školních pozemků
- Poradenství a kurzy pro státní i soukromé zemědělské poradce a zemědělce
- Školní farma v Kunje


Kontakty:

Jména:

Jana Mazancová, Hynek Ciboch, Jiří Hejkrlík

E-mail:

mazan@its.czu.cz, ciboch@its.czu.cz, hejkrlik@its.czu.cz

Webové stránky:

projects.its.czu.cz/angola
rozhlas.cz/angola

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague