● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: ANGOLA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Podpora Odborné zemědělské školy v Catabole


Cílová země:

Angolská republika

Koordinátor projektu:

Jana Mazancová

Projektový tým:

Jiří Hejkrlík, Kristína Rušarová, Hynek Ciboch, ADRA tým

Partneři projektu:

ADRA, o.s.

Partneři projektu v Angole:

Ministerstvo školství v Angole, Ředitelství zemědělství Bié Province; CONCERN, Červený kříž v Angola, FAO

Sponzor:

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

Trvání projektu:

2009 - 2011

                                             


Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora Odborné zemědělské školy a rozvoj a rozšíření vzdělávacích služeb pro místní farmáře v provincii Bié. Vedle středoškolských kurzů, včetně obecných a zemědělských předmětů, je projekt zaměřen na aplikovaný výzkum a poradenské služby.

Výstupy z projektu:

Příprava vzdělávacích materiálů a textů
Vzdělávání a školení v OZŠ
Podpora angolského učitelského sboru
Laboratoře pro výuku agrochemie, pedologie a parazitologie
Počítačová učebna a knihovna
Meteorologická stanice
Demonstrace chovu drůbeže, chovu hospodářských zvířat a příprava školních osnov
Zařízení pro údržbu zemědělských strojů
Centrum pro zpracování zemědělských produktů
Poradenské služby a kurzy pro státní i soukromé zemědělské konzultanty a farmáře
Založení a provoz školní farmy v Catabole


Kontakty:

Jména:

Jana Mazancová

E-mail:

mazan@its.czu.cz

Websites:

projects.its.czu.cz/angola
rozhlas.cz/angola

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague