● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: BOSNA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Dodávka březích jalovic zemědělcům v severovýchodní Bosně


Cílová země:

Bosna

Koordinátor projektu za ČZU:

Bohumil Havrland

Projektový tým:

Pavel Pavlik, Pavel Vyskocil, Daniela Lukešová

Partneři projektu:

GGMP, s. r. o. a ČZU

Partneři v Bosně:

Tři partnerské organizace – dvě zemědělská družstva („Agrotim“ a „Prunus“) a nevládní organizace „Centrum pro rozvoj a podporu“ (CRP)

Sponzor:

Česká rozvojová agentura

Trvání projektu:

2011 - 2014

                                             

Zaměření projektu:

Cílem projektu je vyhovění požadavkům veřejnosti, což je dodání březích jalovic českého červenostrakatého skotu partnerským organizacím, které zastupují malé rolníky v jihovýchodní Bosně. Tři partnerské organizace - dvě zemědělská družstva ("Agrotim" a "Prunus") a nevládní organizace "Centrum pro podporu a rozvoj" (CRP), jsou formálními příjemci zásilky březích jalovic. Výše uvedené organizace představují 102 zemědělců, jejichž aktivity se speciálně zaměřují na produkci mléka.

Výsledky projektu:

Dodávka 402 březích jalovic konečným příjemcům (Agrotim, Prunus a CRP) podle harmonogramu dodávek během tří let (2011-2013);

Pojištění zdraví zvířat během dodávky, organizace karantény podle požadavků přijímající země a bezproblémové předání zvířat konečnému příjemci (bosenští zemědělci).


Kontakt:

Jméno:

Bohumil Havrland

E-mail:

havrland@its.czu.cz

Webové stránky:

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague