● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: KAMBODŽA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Zvyšování kvality vysokého zemědělského školství v Kambodži


Cílová země:

Království Kambodža

Koordinátor projektu:

Petra Chaloupková

Projektový tým:

Jan Banout, Lukáš Kalous, Miloslav Petrtýl, Jiří Hejkrlík

Sponzor:

Česká rozvojová agentura

Trvání projektu:

2012 - 2013

                                             


Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na podporu zlepšení kvality zemědělského vysokoškolského vzdělávání v Kambodži prostřednictvím spolupráce odborníků z ČZU a Royal Agriculture University (RUA).
Hlavní výsledky projektu zahrnují podporu rozvoje v oblasti výzkumu, pedagogických a mezinárodních aktivit. Projekt je založen na přímém přispění přednášejících z ČZU a manažerů pro rozvoj z RUA, zejména na těchto fakultách: Zemědělské technologie a management, Rybářství, Zemědělská ekonomika a rozvoj venkova. Cílová skupina projektu zahrnuje studenty i pedagogický sbor z RUA.

Výsledky projektu:

- Analýza současné situace v oblasti vzdělávání, mezinárodních vztahů a vědy
- Podpora pedagogických a didaktických kapacit místních akademických pracovníků českými odborníky, zavedení systému hodnocení kvality, organizace tzv. Carrier days a Filmového festivalu pro studenty
- Identifikace a realizace společných výzkumných cílů, podpora vědeckých aktivit RUA a podpora talentovaných kambodžských studentů a jejich výzkumných projektů
- Vyhodnocení akreditace tzv. joint/double degree programu mezi RUA a ČZU a příprava společného projektu zaměřeného na mobilitu studentů


Kontakt:

Jméno

Petra Chaloupková

E-mail:

chaloupkova@its.czu.cz

Webové stránky:

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague