● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ:
<<.. Zpět
________________________________________________________

Bosna
Dodávka březích jalovic zemědělcům v severovýchodní Bosně
 
Cílem projektu je vyhovění požadavkům veřejnosti, což je dodání březích jalovic českého červenostrakatého skotu partnerským organizacím, které zastupují malé rolníky v jihovýchodní Bosně ... <-- více

Gruzie
Zřízení zemědělského centra v Martvili
 
Cílem projektu bylo založení zemědělského centra v Martvili (MASC) v okrese Martvili, dále poskytnout finanční prostředky na jeden rok provozu, vyškolit zaměstnance i management, pomoc vybrat správné vybavení,stavební stroje a kancelářské potřeby, organizovat ... <-- více

Gruzie
Zvyšování kvality výuky na Státní Univerzitě Akaki Tsereli, Gruzie
 
Projekt přispívá k vyplnění stávající mezery v gruzínském vysokém školství v oblasti rozvoje zemědělských družstev a malých a středních zemědělských podniků, jež je prioritou nové vlády Gruzie i mezinárodních donorů, prostřednictvím přenosu know-how mezi ČZU v Praze a Státní univerzitou Akaki Tsereteli (ATSU) v Kutaisi... <-- více

Gruzie
Podpora efektivního hospodaření družstev v kraji Imereti, Gruzie
 
Projekt reaguje na aktuální potřeby rozvoje zemědělství na gruzínském venkově. Farmáři zde často pokračují v naučených stereotypech, užívání tradičních technologií a nejsou ochotní ke spolupráci. Špatná organizace výroby a prodeje místní produkce ... <-- více

Gruzie
ENPARD Gruzie: Zvýšení spolupráce a produktivity drobných zemědělců v regionu Imereti
 
Hlavním cílem projektu je snížení chudoby ve venkovských oblastech v kraji Imereti. Prostřednictvím rozvoje obchodně orientovaných drobných zemědělců a venkovských skupin podnikatelů a podporou příznivějšího prostředí pro agrobyznys, projekt napomáhá zemědělcům ... <-- více

Kyrgyzstán Udržitelný rozvoj venkovských oblastí v oblasti Leylek
 
Celkový záměr projektu je zlepšení životní úrovně rodin žijících v okrese Leylek. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality i kvantity zemědělské produkce v údolí Kulundu ... <-- více

Moldova
Podpora rozvoje studijních programů na Moldavské státní univerzitě v Kišiněvě a slaďování jejího vzdělávacího systému se standardy EU
 
Rozvoj stávajících a vytváření nových studijních programů. Harmonizace vzdělávacího systému s EU. Zavedení nových výzkumných a poradenských aktivit (ekologie, alternativní energie). Zřízení "Pedagogic labora" a " Laboratory of Bio-energy " ... <-- více

Moldova Podpora rozvoje venkova - zvýšení odbornosti řídících a poradenských kapacit
 
Kurzy, semináře a exkurze v České republice a v Moldavské republice vedoucí ke zlepšení managementu a kvalifikace v oblasti poradenství. Zřízení informačního systému pro zemědělské a potravinářské odvětví ... <-- více

Moldova
Zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity moldavských malých a středních zemědělců pomocí jejich orientace na produkci s vysokou přidanou hodnotou u vybraných cílových skupin v oblastech Ungheni, Anenii Noi, Cahul
 
Projekt podporuje pěstování ovoce a zeleniny ve čtyřech vybraných farmářských skupinách (dvě farmářské skupiny v každé oblasti), které jsou hlavními cílovými skupinami projektu ... <-- více

Moldova
Podpora zvyšování kvality výuky na Moldavské státní agrární universitě v Chisinau (SAUM)
 
Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích procesů, výzkumu a mezinárodní činnosti na Moldavské státní zemědělské universitě v Chisinau (SAUM) prostřednictvím řady organizačních, odborných a materiálních vstupů ... <-- více

Moldova
Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku
 
Projekt je zaměřen na poskytování podpory vybraných zemědělských družstev v Moldávii. Zahrnuje to především technickou pomoc pro účinné fungování vybraných družstev, posílení jejich kapacit prostřednictvím školení, optimalizaci podnikových plánů ... <-- více

Mongolsko Označování zvířat v Centrálním regionu
 
Pomoci Mongolskému ministerstvu ke zlepšení živočišné výroby a ochraně zdraví prostřednictvím nové identifikace zvířat určených k produkci potravin ... <-- více

Mongolsko Podpora odborného zemědělského vzdělávání v oblasti odborného vzdělávání a školících center (VETC) v Darkhan
 
Projekt přispívá k řešení problému nedostatku kvalifikovaných - prakticky orientovaných odborníků v zemědělství. Jeho cíl spočívá ve rostoucí kapacitě a zlepšení kvality odborného zemědělského vzdělávání v Mongolsku se zaměřením na region Darkhan Uul ... <-- více

Mongolsko Zavedení systému označování hospodářských zvířat v Mongolsku
 
Hlavním cílem projektu je pomáhat zemědělství a rozvoji venkova v mongolských venkovských oblastech prostřednictvím zavedení systému elektronické evidence dobytka ... <-- více

Mongolsko Označování hospodářských zvířat v Mongolsku - dodávka zařízení
 
Hlavním cílem projektu je výroba a dodávka 100 000 ušních známek a vybavení pro identifikaci dobytka (např. laserový stroj LASERdiode LD50C pro označení dobytka ušními známkami) ... <-- více

Mongolsko Zlepšení kvality vzdělávání na Mongolské státní zemědělské univerzitě
 
Projekt přispívá ke zlepšení kvality mongolského vysokoškolského vzdělávání v oblasti zemědělství a rozvoje venkova prostřednictvím přenosu praktických znalostí mezi Českou zemědělskou univerzitou a Mongolskou státní zemědělskou univerzitou (MSUA) ... <-- více

Uzbekistán
Zlepšení kvality pitné a závlahové vody v oblasti Aralského moře použitím zařízení sorbentů české výroby
 
Důraz byl kladen na rozvoj infrastruktury malých vodních zpracovatelských zařízení v Uzbekistánu s cílem zlepšit hospodaření s vodou a ochranu životního prostředí. V průběhu projektu proběhla demonstrace zařízení a následná jednání s potenciálními ... <-- více

Ukrajina
Podpora harmonizace Boloňského systému vysokého školství zemědělských vysokých škol na Ukrajině
 
Projekt přispívá ke zvýšení kvality řízení a výuky ukrajinských zemědělských univerzit podle Boloňských principů evropského vysokého školství prostřednictvím pilotních aktivit na Národní zemědělské univerzitě v Sumy (SNAU) za pomoci přenosu know-how z oblasti transformace českého vysokého školství, sdílení zkušeností ... <-- více
  
2012 | CULS-ITS Prague