● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: GRUZIE
<<.. Zpět
________________________________________________________

Zvyšování kvality výuky na Státní Univerzitě Akaki Tsereli, Gruzie


Cílová země:

Gruzie

Koordinátor projektu:

Jana Mazancová

Projektový tým:

Suraj Ghimire, Jiří Hejkrlík, Tomáš Hes, Michel Kolaříková, Roman Kvasnička, Tomáš Ratinger, Vladimír Verner, Jiří Votava

Partneři projektu:

Státní Univerzita Akaki Tsereli, Kutaisi

Sponzor:

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR

Doba trvání projektu:

2014 – 2015

                                             


Cíl projektu:

Projekt přispívá k vyplnění stávající mezery v gruzínském vysokém školství v oblasti rozvoje zemědělských družstev a malých a středních zemědělských podniků, jež je prioritou nové vlády Gruzie i mezinárodních donorů, prostřednictvím přenosu know-how mezi ČZU v Praze a Státní univerzitou Akaki Tsereteli (ATSU) v Kutaisi, zastoupenou Zemědělskou fakultou a Fakultou obchodu, práva a sociálních věd. Cíle projektu bude dosaženo přímým působením českých VŠ pedagogů a managementu ČZU na ATSU, dále prostřednictvím zlepšení výuky u celkem sedmi předmětů, zvýšením kapacit akademických pracovníků, podporou institucionálního chodu fakulty, zajištěním analýzy stávajících mezinárodních vztahů, posílením kapacit ve vědě a výzkumu a zajištěním potřebného materiálního vybavení fakulty.

Výstupy z projektu:

• Zvýšená kvalita výuky odborných předmětů prostřednictvím českých pedagogů
• Zlepšené materiální vybavení Zemědělské fakulty
• Zvýšená kvalita pedagogické činnosti na Zemědělské fakultě a Fakultě obchodu, práva a sociálních věd
• Podpora vědy a výzkumu ATSU
• Podpora zahraničních vztahů ATSU
• Letní škola 2015


Kontakty:

Jméno

Jana Mazancová

E-mail:

mazan@ftz.czu.cz

Webové stránky:                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague