● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: GRUZIE
<<.. Zpět
________________________________________________________

Podpora efektivního hospodaření družstev v kraji Imereti, Gruzie


Cílová země:

Gruzie

Koordinátor projektu:

Člověk v tísni

Koordinátor projektu za ČZU:

Jiří Hejkrlík

Projektový tým:

Helena Kotková, Jana Mazancová, Alena Neradová, Zbyněk Polesný

Donor:

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR

Rozpočet:

5 500 000 Kč

Doba trvání projektu:

2013 – 2015

                                             


Cíl projektu:

Projekt reaguje na aktuální potřeby rozvoje zemědělství na gruzínském venkově. Farmáři zde často pokračují v naučených stereotypech, užívání tradičních technologií a nejsou ochotní ke spolupráci. Špatná organizace výroby a prodeje místní produkce je často důsledkem malých výnosů a nízké konkurenceschopnosti. Průzkumy přitom ukazují, že spolupráce je pro rozvoj zemědělství jako ekonomického odvětví nezbytně nutná. Hlavním cílem projektu tak je zlepšení ekonomické situace ve venkovských oblastech regionu Imereti prostřednictvím udržitelného fungování družstev, zemědělských podniků a profesních asociací zaměřených na spolupráci drobných zemědělců.

Výstupy z projektu:

• Zkvalitnění zemědělské produkce a jejího objemu skrze posílení kapacit a znalostí zemědělců v oblasti managementu, oborové kooperace a nových technologií
• Udržitelné fungování podpořených zemědělských družstev sdružujících zemědělce a podnikatele Imeretského kraje a zaručení jejich dalšího rozvoje
• Zlepšení podnikatelského prostředí pro zemědělce prostřednictvím šíření informací týkajících se odpovídajícího zemědělského sektoru o nových právních předpisech souvisejících se zemědělstvím a zapojením zemědělců do plánování rozvoje zemědělské infrastruktury


Kontakty:

Jméno

Jiří Hejkrlík

E-mail:

hejkrlik@ftz.czu.cz

Webové stránky:                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague