● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: GRUZIE
<<.. Zpět
________________________________________________________

ENPARD Gruzie: Zvýšení spolupráce a produktivity drobných zemědělců v regionu Imereti


Cílová země:

Gruzie

Koordinátor projektu:

Člověk v tísni

Koordinátor projektu za ČZU:

Jiří Hejkrlík

Projektový tým:

Jana Mazancová, Alena Neradová

Partneři projektu:

ELKANA, AYEG – Asociace mladých ekonomů Gruzie

Donor:

Evropská komise – program ENPARD, Europe Aid

Rozpočet:

3 mil. EUR

Doba trvání projektu:

2014 – 2017

                                             


Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je snížení chudoby ve venkovských oblastech v kraji Imereti. Prostřednictvím rozvoje obchodně orientovaných drobných zemědělců a venkovských skupin podnikatelů a podporou příznivějšího prostředí pro agrobyznys, projekt napomáhá zemědělcům v Imereti dosáhnout úspor z rozsahu, a tak naplnit zemědělský rozvojový potenciál regionu. V rámci projektu bude založeno nejméně 24 družstev. Družstva jsou vybírána na základě grantové soutěže s možností získat podporu v rozmezí 35 000 až 60 000 EUR. Všichni žadatelé o grant absolvují povinné intenzivní vzdělávací kurzy zaměřené na principy a organizaci družstev, tvorbu obchodních záměrů a navržení statutu družstva.

Výstupy z projektu:

• Zvýšit příjem zemědělců prostřednictvím efektivnějších obchodních praktik, úspěšnému rozvoji obchodně orientovaných drobných zemědělců a skupin podnikatelů
• Zvýšit zemědělské výnosy a objem prodeje prostřednictvím moderního zemědělství, výrobních, zpracovatelských a marketingových technik
• Zlepšit prostředí pro agrobyznys a legislativu v zemědělském sektoru v důsledku přímé participace zemědělců a venkovského obyvatelstva při tvorbě zákonů.


Kontakty:

Jméno

Jiří Hejkrlík

E-mail:

hejkrlik@ftz.czu.cz

Webové stránky:                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague