● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: HAITI
<<.. Zpět
________________________________________________________

Strategický plán pro zlepšení zemědělské výroby prostřednictvím budování kapacit na Haiti


Cílová země:

Haiti

Koordinátor projektu:

Jana Mazancová

Projektový tým:

Jiří Hejkrlík, Dagmar Haladová, Jindřiška Čepková, Martina Vlková

Partneři projektu:

ADRA Česká republika, ADRA Kanada

Sponzor:

ADRA Česká republika

Trvání projektu:

2010 - 2012

                                             


Cíle projektu:

Zajištění potravin a zabezpečení osiva pro venkovské obyvatelstvo v Sekci 2 a 3 v Petit Goave. Zlepšení kompetencí rozvojových pracovníků a místních zemědělců v zemědělství a ochraně životního prostředí

Výsledky projektu:

600 venkovských rodin dlouhodobě zlepšilo své živobytí.
400 zemědělců je vyškoleno v inovovaných zemědělských technologiích.
300 venkovských rodin je vyškoleno v oblasti udržitelného využívání přírodních zdrojů.
100 rozvojových pracovníků je vyškoleno v základech trvale udržitelného rozvoje venkova.
Založena 4 školící střediska s vyškoleným personálem.


Kontakt:

Jméno:

Jana Mazancová

E-mail:

mazan@its.czu.cz

Webové stránky:

adra.cz

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague