● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ:
<<.. Zpět
________________________________________________________

Haiti            Strategický plán pro zlepšení zemědělské výroby prostřednictvím budování kapacit na Haiti
 
Zajištění potravin a zabezpečení osiva pro venkovské obyvatelstvo v Sekci 2 a 3 v Petit Goave. Zlepšení kompetencí rozvojových pracovníků a místních zemědělců v zemědělství a ochraně životního prostředí ... <-- více

Peru            Zřízení rozvojového a extenzifikačního centra v amazonské pánvi Peru za účelem vytváření trvale udržitelných technologií v zemědělství
 
Ustanovení místních odborníků a založení budovy extenzifikačního centra pro udržitelné zemědělství a agrolesnictví. Projekt pomůže kontrolovat rozsáhlé odlesňování způsobené tradiční metodou zemědělství – „slash’n’burn“. Projekt je založen na ... <-- více

Peru            Udržitelné nakládání s přírodními zdroji v oblasti Amazonie
 
Zlepšení lesnických systémů a zvýšení produkce drobných zemědělců. Projekt podporuje výzkum, vývoj a zavádění vhodných lesnických systémů, které by vedly ke zvýšení diverzifikace a zlepšené udržitelnosti zemědělské výroby a také k vývoji ... <-- více

  
2012 | CULS-ITS Prague