● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: MOLDOVA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Podpora rozvoje studijních programů na Moldavské státní univerzitě v Kišiněvě a slaďování jejího vzdělávacího systému se standardy EU


Cílová země:

Moldavská republika

Koordinátor projektu:

Bohumil Havrland

Projektový tým:

Alexander Kandakov, Tatiana Ivanova, Constantin Ojog, Jaroslav Váňa, Martin Muzikant, Sergej Ustak

Partneři projektu:

State Agrarian University of Moldova, Kišiněv

Sponzor:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Doba trvání projektu:

2006 - 2008

                                             


Cíl projektu:

- Rozvoj stávajících a vytváření nových studijních programů
- Harmonizace vzdělávacího systému s EU.
- Zavedení nových výzkumných a poradenských aktivit (ekologie, alternativní energie).
- Zřízení "Pedagogic labora" a " Laboratory of Bio-energy ".

Výstupy z projektu:

- Návrh restrukturalizace studijních programů, zavádění nových enviromentálních programů.
- Výběr současných studijních předmětů včetně jejich sylabů a jejich zařazení do studijních oborů.
- Vyhodnocení realizovaného ETCS kreditního systému a jeho využití pro mezinárodní mobilitu studentů a pro kontrolu výkonů fakult a kateder.
- Reorganizace studia podle Boloňské deklarace a kontrola vlivu na přípravu kvalitních odborníků - Rozšíření kvalifikace SAUM učitelů v pedagogické, vědecké, výzkumné a poradenské činnosti.
- Oddělení poradenství pro studenty a učitele v problematice výuky, výzkumu a vzdělávacích kurzů pro vybrané SAUM zaměstnance na České zemědělské univerzitě a na dalších pedagogických pracovištích v České republice.
- Laboratoř pro aplikovaný výzkum, demonstrační kurzy a poradce v oblasti bio-energie - školení vybraných pracovníků pro "laboratoře bio-energie" na České zemědělské univerzitě a ve výzkumných institucích v České republice.
- Zřízení kontaktů mezi Moldavskou státní univerzitou a českými vzdělávacími a výzkumnými institucemi i soukromými podniky.
- Pobyty učitelů, výzkumných a výkonných pracovníků Moldavské státní univerzity v Kišiněvě na České zemědělské univerzitě a v dalších českých pedagogických a výzkumných institucích.


Kontakty:

Jméno:

Bohumil Havrland

E-mail:

havrland@its.czu.cz

Webové stránky:

projects.its.czu.cz/SAUM-Moldova

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague