● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: MOLDOVA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Podpora rozvoje venkova - zvýšení odbornosti řídících a poradenských kapacit


Cílová země:

Moldavská republika

Koordinátor projektu:

Bohumil Havrland

Projektový tým:

Alexander Kandakov, Tatiana Ivanova, Constantin Ojog

Partneři projektu:

Národní agentura pro rozvoj venkova ACSA, Kišiněv

Sponzor:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Doba trvání projektu:

2006 - 2009

                                             


Cíl projektu:

- Kurzy, semináře a exkurze v České republice a v Moldavské republice vedoucí ke zlepšení managementu a kvalifikace v oblasti poradenství.
- Zřízení informačního systému pro zemědělské a potravinářské odvětví.
- Formulace metodiky a obsahu vzdělávání zemědělců a dalších pracovníků v zemědělství.
- Doporučení k organizaci a řízení agentury ACSA

Výstupy z projektu:

- Kurzy, workshopy (semináře) a exkurze pro konzultanty ACSA v oblastech zemědělství a rozvoje venkova, zemědělský management.
- Pobyty vybraných zaměstnanců managementu v ČR a koordinace v oblastech zemědělství a rozvoje venkovského sektoru, vedení společností a konzultantů ACSA a Ministerstva zemědělství.
- Zřízení informačního systému pro zemědělské a potravinářské produkty a jeho využití pro vytvoření obchodních vztahů, spolupráce a marketingu moldavských zemědělských a potravinářských výrobků.
- Nové informace a zkušenosti, analýzy dostupných referencí a formulace metodiky pro školení zemědělců a KSP pracovníků.
- Organizace modelových školících zasedání jako způsob ověření metodiky a obsahu vzdělávání pro zemědělce a KSP.
- Doporučení k organizaci a řízení agentury ACSA.
- Návrh a implementace nových přístupů k poradenství ACSA.


Kontakty:

Jméno:

Bohumil Havrland

E-mail:

havrland@its.czu.cz

Websites:

projects.its.czu.cz/moldova-acsa

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague