● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: MOLDOVA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity moldavských malých a středních zemědělců pomocí jejich orientace na produkci s vysokou přidanou hodnotou u vybraných cílových skupin v oblastech Ungheni, Anenii Noi, Cahul


Cílová země:

Moldavská republika

Koordinátor projektu:

Bohumil Havrland

Projektový tým:

Alexander Kandakov, Tatiana Ivanova

Partneři projektu:

Národní agentura pro rozvoj venkova ACSA, Kišiněv

Sponzor:

Česká rozvojová agentura

Doba trvání projektu:

2011 - 2013

                                             


Cíl projektu:

Projekt podporuje pěstování ovoce a zeleniny ve čtyřech vybraných farmářských skupinách (dvě farmářské skupiny v každé oblasti), které jsou hlavními cílovými skupinami projektu. Byly ustaveny asociace farmářů, které se nyní transformují na nákupní a odbytová družstva. Členové asociací pěstitelů ovoce a zeleniny jsou školeni v nových technologiích pěstování, jsou pro ně sestaveny strategické plány pěstování ovoce a zeleniny pro obchod. Jsou podporováni dodávkami strojů pro zahradnictví, skleníky, vybavením pro zavlažování a dalšími zemědělskými potřebami.
Zvládnutí systému Marketing Information System (MIS) zemědělci a jeho přizpůsobení aktuálním potřebám pěstitelů ovoce a zeleniny patří mezi další cíle projektu. Pro popularizaci procesu sdružování malých a středních zemědělců i jiných cílových skupin se také konají nejrůznější konference.

Výstupy z projektu:

Identifikace požadavků malých a středně velkých zemědělců a zavedení spolupráce mezi skupinami pěstitelů ovoce a zeleniny ve vybraných oblastech ve všech hlavních regionech Moldávie.
Posílení kapacit směřujících ke zvýšení počtu pěstitelů ovoce a zeleniny ve spolupracujících skupinách malých a středně velkých pěstitelů ovoce a zeleniny a dalších zainteresovaných subjektů.
Zajištění materiální podpory pro zvýšení produkce ovoce a zeleniny skupin malých a středně velkých pěstitelů.
Posílení kapacit pro zlepšení marketingu a následného prodeje produktů a šíření výsledků projektu mezi skupinami spolupracujících malých a středně velkých pěstitelů zeleniny a ovoce a dalších zainteresovaných subjektů.
Zpracování analýz, strategií a business plánů pro skupiny malých a středně velkých pěstitelů ovoce a zeleniny a dalších zainteresovaných subjektů.
Další vývoj systému Marketing Information System (MIS) směřovaný ve prospěch zemědělců, obchodníků a vstupních dodavatelů zaměřených na ovoce a zeleninu.


Kontakty:

Jméno:

Bohumil Havrland

E-mail:

havrland@its.czu.cz

Websites:

projects.its.czu.cz/moldova-acsa2

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague