● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: MOLDOVA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Podpora zvyšování kvality výuky na Moldavské státní agrární universitě v Chisinau (SAUM)


Cílová země:

Moldavská republika

Koordinátor projektu:

Bohumil Havrland

Projektový tým:

Tatiana Ivanova, Alexander Kandakov, Lucie Ackermann-Blazkova

Partneři projektu:

Státní zemědělská univerzita Moldávie (SAUM)

Sponzor:

Česká rozvojová agentura

Doba trvání projektu:

2012 - 2013

                                             


Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích procesů, výzkumu a mezinárodní činnosti na Moldavské státní zemědělské universitě v Chisinau (SAUM) prostřednictvím řady organizačních, odborných a materiálních vstupů, které povedou k přiblížení kvality jejích hlavních činností k evropským standardům.

Výstupy z projektu:

Hlavní strategické cíle projektu jsou ve zkratce ICP, tj. Informatizace Moldavské agrární university, Certifikace Laboratoře Bioenergetiky a Podpora činnosti Vědecko-pedagogické laboratoře. Cestou k těmto strategickým cílům je zvýšení kvality výuky, výzkumu a mezinárodních aktivit university prostřednictvím akreditace nového studijního oboru, formulace výzkumného projektu a mezinárodního projektu v rámci Tempus nebo Erasmus Mundus. Významným prvkem projektu je mezinárodní spolupráci ČZU a SAUM a zapojení profesorů z českých vysokých škol.


Kontakty:

Jméno:

Bohumil Havrland, Vasile Vrancean

E-mail:

havrland@its.czu.cz, vzancean@uasm.md

Websites:

uasm.md

projects.its.czu.cz/SAUM2-Moldova

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague