● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: MOLDOVA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku


Cílová země:

Moldavská republika

Koordinátor projektu:

Člověk v tísni

Koordinátor projektu z ČZU v Praze:

Jana Mazancová

Projektový tým:

Alexander Kandakov, Jiří Hejkrlík, Michal Vacenovský, Jan Banout

Partneři projektu:

Zemědělské kooperativy v oblastech Hirtop, Sculeni, Casanesti, Dobroghea Vece, Delaceu a Puhaceni

Sponzor:

Česká rozvojová agentura

Doba trvání projektu:

2014 – 2016

                                             


Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na poskytování podpory vybraných zemědělských družstev v Moldávii. Zahrnuje to především technickou pomoc pro účinné fungování vybraných družstev, posílení jejich kapacit prostřednictvím školení, optimalizaci podnikových plánů a poskytování podpory při hledání přístupu jejich zemědělských produktů na místní i zahraniční trh.

Výstupy z projektu:

Úspěšná realizace projektu přispěje k cíli projektu, kterým je zajištění kontinuálního přísunu zemědělských produktů malých a středních farmářů na místní trh, zajištění potravinové bezpečnosti a tím zvýšení životní úrovně malých a středních výrobců zemědělských produktů v Moldávii.


Kontakty:

Jméno:

Jana Mazancová

E-mail:

mazan@ftz.czu.cz

Websites:


                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague