● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: MONGOLSKO
<<.. Back
________________________________________________________

Zlepšení kvality vzdělávání na Mongolské státní zemědělské univerzitě


Cílová země:

Mongolsko

Koordinátor projektu:

Jiří Hejkrlík

Projektový tým:

Jana Mazancová, Petra Chaloupková, Vladimír Verner, Gombodorj Ganchimeg

Partneři v Mongolsku:

Mongolská státní zemědělská univerzita

Sponzor:

Česká rozvojová agentura

Trvání projektu:

2012 - 2013

                                             


Zaměření projektu:

Projekt přispívá ke zlepšení kvality mongolského vysokoškolského vzdělávání v oblasti zemědělství a rozvoje venkova prostřednictvím přenosu praktických znalostí mezi Českou zemědělskou univerzitou a Mongolskou státní zemědělskou univerzitou (MSUA). Projekt bude založen na přímém příspění českých univerzitních lektorů a manažerů k rozvoji ekonomické a obchodní školy (SEB) MSUA.

Výsledky projektu:

- analýza současné situace v oblasti vzdělávání, mezinárodních vztahů a vědě a na základě těchto výsledků budou prováděny uričté aktivity v daných oblastech
- v oblasti kvality vzdělávání, bude kladen důraz především na vytváření pedagogických a didaktických kapacit místních akademických pracovníků, zavedení moderních metod výuky (případové studie, diskuse, plánování a realizace projektů, e-learning, atd.), úvod systému managementu kvality, monitorování a hodnocení, podpora IT systémů pro studenty a lektory a zlepšení anglického jazyka mongolských lektorů
- v oblasti výzkumu bude kladen hlavní důraz na identifikaci a realizaci společných výzkumných témat, podporu vědeckých aktivit SEB a podporu talentovaných mongolských studentů a jejich výzkumných projektů
- v oblasti mezinárodních vztahů bude projekt upřednostňovat akreditaci společného double-degree programu mezi MSUA a ČZU a navýšení mezinárodních mobilit studentů MSUA
- zlepšení vybraných předmětů prostřednictvím přímé účasti českých ITS / ČZU lektorů v Mongolsku a vybavení SEB nezbytným náčiním a učebními materiály.


Kontakt:

Jméno:

Jiří Hejkrlík

E-mail:

hejkrlik@its.czu.cz

Webové stránky:

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague