● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: PERU
<<.. Zpět
________________________________________________________

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji v oblasti Amazonie


Cílová země:

Peruánská republika

Koordinátor projektu:

Bohdan Lojka

Projektový tým:

Jana Lojková, Jan Banout, Zbyněk Polesný, Daniel Preininger, Barbora Rousová, Michal Kulík, Blanka Křivánková, Lucie Banoutová, Olga Skleničková, Jitka Krausová, Jakub Vícha

Partneři projektu:

Unu - Universidad Nacional de Ucayali, ICRAF - World Agrolesnické Centre, INIA - Institución Nacional de Investigación Agraria

Sponzor:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Trvání projektu:

2007 - 2009

                                             


Cíl projektu:

Zlepšení lesnických systémů a zvýšení produkce drobných zemědělců.
Projekt podporuje výzkum, vývoj a zavádění vhodných lesnických systémů, které by vedly ke zvýšení diverzifikace a zlepšené udržitelnosti zemědělské výroby a také k vývoji a zavádění jednoduchých středně-pokročilých technologií pro zpracování zemědělských a lesnických produktů.
Zlepšení marketingu místních zemědělsko-lesnických produktů (hl. cíl tohoto bodu je podpora marketingu produktů drobných zemědělců prostřednictvím slev v rámci spolupracujících skupin, vypracování analýzy trhu pro vybraný produkt, podpora ekologického zemědělství, která by měla vést k posílení tržních cen výrobků).
Budování kapacit mezi místními zemědělci, zemědělskými a lesnickými odborníky, rozšíření počtu služeb a vládních orgánů, studentů a univerzitních pracovníků.

Výstupy projektu:

Využívání zdokonalených agrolesnických metod mezi zemědělci.
Zavádění středně-pokročilých technologií v zemědělství a lesnictví.
Lepší přístup místních produktů na národní a mezinárodní trhy.
Podpora ekologického zemědělství místních drobných zemědělců.
Lesnický manuál jako nástroj pro šíření zemědělsko-lesnických systémů.
Zlepšení technických dovedností místních zemědělců, odborníků, orgánů a politiků.
Zlepšení vzdělávacích a praktických výcvikových zařízení na UNU.


Kontakty:

Jméno:

Bohdan Lojka

E-mail:

lojka@its.czu.cz

Webové stránky:                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague