● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ:
<<.. Zpět
________________________________________________________

Kambodža Zvyšování kvality vysokého zemědělského školství v Kambodži
 
Projekt je zaměřen na podporu zlepšení kvality zemědělského vysokoškolského vzdělávání v Kambodži prostřednictvím spolupráce odborníků z ČZU a Royal Agriculture University (RUA) ... <-- více

Vietnam Podpora chovu sladkovodních ryb v horských oblastech
 
Implementace udržitelného chovu sladkovodních ryb v provinciích Lang Son a Cao Bang. Zlepšení životní úrovně venkovského obyvatelstva zavedením udržitelných technologií v oblasti chovu sladkovodních ryb vedoucích ke zvýšení produkce a k vytvoření ... <-- more

Vietnam Udržitelný rozvoj v komunitě Phong My
 
Celkovým cílem projektu bylo zlepšení způsobu obživy domácností v komunitě Phong My. Záměrem projektu bylo vylepšení zahrad, zemědělsko-lesnických postupů, chovu hospodářských zvířat ... <-- více

Vietnam Techniká a metodická pomoc při zakládání fakulty ve Vietnamu
 
Projekt je zaměřen na rozvoj kvalifikovaných lidských zdrojů ve výuce, stejně jako na rozšiřující/ poradenské oblasti se zvláštním důrazem na aplikované technické, ekologické a zemědělské inženýrství ve Vietnamu ... <-- více

Vietnam Obnovitelné zdroje energie pro venkovské oblasti provincie Thua-Thien Hue
 
Hlavním cílem projektu je zlepšení přístupu venkovských domácností centrálního Vietnamu (okresy Phong Dien a Huong Tra, provincie Thua Thien Hue) k udržitelným zdrojům energie ... <-- více

  
2012 | CULS-ITS Prague