● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: SENEGAL
<<.. Zpět
________________________________________________________

Podpora přírodních rezervací a národních parků Senegalu


Cílová země:

Senegalská republika

Koordinátor projektu:

Marketa Antonínová

Projektový tým:

Pavla Hejcmanová, Karolína Koláčková, Jiří Vahala, Michal Hejcman, Petr H. Verner

Partneři projektu:

Ředitelství národních parků Senegalu, Společnost pro ochranu životního prostředí a fauny v Senegalu

Sponzor:

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Doba trvání projektu:

2007 - 2009

                                             


Cíl projektu:

Cílem projektu bylo podílet se na zachování a chovu antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) v Senegalu, podpořit zachování divokého způsobu života zvířat, přivádět místní lid k hospodaření s přírodními zdroji, v důsledku čehož tak přispět k rozvoji venkova na okraji národních parků podporou ekoturistiky a vzdělávání o zachování biologické rozmanitosti.

Výstupy z projektu:

Podpořit program chovu antilopy Derbyho v polovičním zajetí.
Vytvořit nová plemenná stáda antilop Derbyho v rezervaci Fathala v národním parku Delta du Saloum, Senegal.
Propagace ekoturistiky v národním parku Delta du Saloum.
Vzdělávání místních obyvatel a jejich dětí o nutnosti ochrany biodiverzity a posílení znalostí v oblasti udržitelného využívání volně žijících živočichů.
Přispět k hospodářskému a venkovskému rozvoji v regionu.


Kontakty:

Jméno:

Karolína Brandlová

E-mail:

brandlova@its.czu.cz

Webové stránky:

gianteland.com

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague