● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: UKRAJINA
<<.. Zpět
________________________________________________________

Podpora harmonizace Boloňského systému vysokého školství zemědělských vysokých škol na Ukrajině


Cílová země:

Ukrajina / Sumy

Koordinátor projektu:

Jana Mazancová

Projektový tým:

Oksana Zamora, Jiří Hejkrlík, Petra Chaloupková, David Herák, Vladimír Roskovec, Helena Šebková, Jan Beseda

Partneři projektu:

Národní zemědělská univerzita v Sumy

Sponzor:

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR

Doba trvání projektu:

2015/2016

                                             


Cíl projektu:

Projekt přispívá ke zvýšení kvality řízení a výuky ukrajinských zemědělských univerzit podle Boloňských principů evropského vysokého školství prostřednictvím pilotních aktivit na Národní zemědělské univerzitě v Sumy (SNAU) za pomoci přenosu know-how z oblasti transformace českého vysokého školství, sdílení zkušeností z oblasti demokratické samosprávy mezi ČZU v Praze a Národní zemědělská univerzita v Sumy. Cíle projektu se dosahuje přímým působením českých pedagogů a managementu ČZU na výuce vybraných předmětů zemědělské ekonomiky a dále zintenzivněním mezinárodních vztahů mezi českými a ukrajinskými zemědělskými univerzitami a prostřednictvím zlepšení výuky u dvou předmětů, zvýšením kapacit akademických pracovníků, zajištěním analýzy stávajících mezinárodních vztahů, a zajištěním potřebného materiálního vybavení.

Výstupy z projektu:

- Studie hodnotící současný stav mezinárodních vztahů SNAU
- Podpora demokratizace samosprávy SNAU
- Studie hodnotící současný stav implementace Boloňských principů
- Zvýšením kapacit akademických pracovníků
- Zkvalitnění sylabů dvou studijních předmětů
- Zavedení nového systému řízení kvality SNAU
- Koncept společného projektu zahraničních mobilit studentů a pedagogů mezi ČR a Ukrajinou.
- Zajištěním potřebného materiálního vybavení fakulty


Kontakty:

Jméno:

Jana Mazancová

E-mail:

mazan@ftz.czu.cz

Websites:

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague