● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: VIETNAM
<<.. Zpět
________________________________________________________

Podpora chovu sladkovodních ryb v horských oblastech


Cílová země:

Vietnamská socialistická republika, provincie Lang Son a Cao Bang

Koordinátor projektu:

Petra Chaloupková

Projektový tým:

Lukáš Kalous, Miloslav Petrtýl, Jan Banout, Dana Poláková

Partneři projektu:

Výzkumný ústav pro akvakulturu

Sponzor:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Doba trvání projektu:

2008 - 2010

                                             


Výstupy projektu zahrnují následující části, které na sebe vzájemně navazují:

1. Analýza potenciálu akvakultury
2. Založení družstev chovatelů ryb
3. Vyškolení místní odborníci (členové družstev chovatelů ryb)
4. Praktické zavedení demonstračních chovů ryb (družstvy chovatelů ryb)
5. Propagace (osvěta) implementovaného systému chovu ryb

Cíl projektu:

- implementace udržitelného chovu sladkovodních ryb v provinciích Lang Son a Cao Bang
- zlepšení životní úrovně venkovského obyvatelstva zavedením udržitelných technologií v oblasti chovu sladkovodních ryb vedoucích ke zvýšení produkce a k vytvoření stabilnějšího socioekonomického prostředí v cílové oblasti
- projekt přinese široké farmářské komunitě vhodné dostupné technologie chovu, které budou vycházet z místních podmínek, budou trvale udržitelné, snadno reprodukovatelné a přátelské k životnímu prostředí

Výstupy projektu:

Výstupy projektu zahrnují následující části, které na sebe vzájemně navazují:
1. Analýza potenciálu akvakultury
2. Založení družstev chovatelů ryb
3. Vyškolení místní odborníci (členové družstev chovatelů ryb)
4. Praktické zavedení demonstračních chovů ryb (družstvy chovatelů ryb)
5. Propagace (osvěta) implementovaného systému chovu ryb


Kontakty:

Jméno:

Petra Chaloupková

E-mail:

chaloupkova@its.czu.cz

Webové stránky:

vietnam.czu.cz

                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague