● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: VIETNAM
<<.. Zpět
________________________________________________________

Udržitelný rozvoj v komunitě Phong My


Cílová země:

Vietnamská socialistická republika

Koordinátor projektu:

Jan Banout

Projektový tým:

Vladimír Verner, Bohdan Lojka, Jaroslav Havlík, Jana Lojková, Zbyněk Polesný, Olga Zárubová-Pffefermann, Petr Ehl

Partneři projektu:

Centrum pro rozvoj venkova v centrálním Vietnamu (CRD)

Sponzor:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Doba trvání projektu

2006 - 2009

                                             


Cíl projektu:

Celkovým cílem projektu bylo zlepšení způsobu obživy domácností v komunitě Phong My. Záměrem projektu bylo vylepšení zahrad, zemědělsko-lesnických postupů, chovu hospodářských zvířat, provádění středně-pokročilých technologií (vhodných) a budování kapacit pro místní zúčastněné strany.

Výstupy z projektu:

Zajištění udržitelné výroby kvalitních potravin

- Zlepšení biologické rozmanitosti zahrad
- Distribuce nových plemen hospodářských zvířat ve vybraných domácnostech
- Realizace solární sušičky pro posklizňové zpracování místních produktů
- Mikrobiologický odběr vzorků uložených potravin ve vybraných obcích v komunitě Phong My

Přístup k vodě a sanitární zařízení

- Výstavba zavlažovacích kanálů ke zlepšení produkce rýže
- Výstavba místních toalet a kompostování latrín

Budování kapacit

- Rychlé venkovské zhodnocení pro problémy identifikace v cílové oblasti
- Solární úprava pitné vody - seminář
- Zásady chovu zvířat - seminář
- Zásady stromových plantáží v domácích zahradách a zemědělsko-lesnických pozemcích – seminář


Kontakty:

Jméno

Jan Banout

E-mail:

banout@its.czu.cz

Webové stránky:                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague