● Česká rozvojová agentura

● Česká zemědělská univerzita

● Fakulta tropického zemědělství


- Zpět -
  
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY FTZ: VIETNAM
<<.. Zpět
________________________________________________________

Techniká a metodická pomoc při zakládání fakulty ve Vietnamu


Cílová země:

Vietnamská socialistická republika

Koordinátor projektu:

Vladimír Krepl

Projektový tým:

Jan Chyský a krátkodobí experti

Partneři projektu:

CEPECE - Ministerstvo školství a vzdělávání (Centre for International Professional and Technological Cooperation and Exchange), HAU - Hanojská zemědělská univerzita

Sponzor:

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Doba trvání projektu:

2006 - 2010

                                             


Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj kvalifikovaných lidských zdrojů ve výuce, stejně jako na rozšiřující/ poradenské oblasti se zvláštním důrazem na aplikované technické, ekologické a zemědělské inženýrství ve Vietnamu. Nezbytné je posílení komunikace a didaktických dovedností učitelů a poradců, aby se účinně šířily relevantní informace na všech úrovních.Dále projekt přispívá ke zlepšení procesu vývoje vědeckého a aplikovaného výzkumu na základě podmínek vyplývajících z praktického průzkumu.

Výstupy z projektu:

Analýza současných kompetencí učitelského sboru a poradenských pracovníků HAU v technickém, enviromentálním a zemědělském inženýrství, pořádání souvisejících seminářů.
Zhodnocení enviromentálních studijních programů a identifikace potřeb; společný vývoj návrhu enviromentálních studijních programů.
Identifikace potřeb v praktickém technickém a ekologickém inženýrství, výběr umístění a vybavení pro technické laboratoře.
Výběr místa a personálu pro Centre for Rural Sociology.
Zhodnocení stávajících poradenských služeb a kompetencí v oblasti enviromentální problematiky CEPECE zaměstnanců, pořádání souvisejících seminářů.


Kontakty:

Jméno:

Vladimír Krepl

E-mail:

krepl@its.czu.cz

Webové stránky:                                             
  
© 2012 | CULS-ITS Prague